Nationaal Duurzaamheid Instituut & A GR8 Company werken samen aan een MVI standaard voor gemeenten

Pieter Jan Stokhof, de enige register strateeg in Nederland met het specialisme MVO en het Nationaal Duurzaamheid Instituut werken samen aan een inkoop standaard voor gemeenten en (semi) overheid instellingen.

Alle gemeenten kopen nu op een andere manier in. Om maatschappelijk verantwoord inkopen meetbaar te maken en te stimuleren onder ondernemers moet er een standaard komen zodat ondernemers hierop kunnen anticiperen. De standaard wordt gebasseerd op de ISO20400 norm en aan alle gemeenten en (semi) overheidinstellingen voorgedragen.