Public Sustainability Program Training

Public Sustainability Program

Hoe verduurzaam ik mijn inkoop? Wat kan ik als publieke organisatie wel en (mogelijk) niet vragen aan de markt? En welke rol speelt inkoop in de duurzame doelstellingen van mijn organisatie? Met deze vragen heeft Public Procurement meer en meer te maken. Burgers verwachten dat de overheid de lead neemt en verwachten een resultaatgerichte duurzame overheid. De global  Sustainability Development Goals (SDGs) voor 2030 vereisen nu actie.

Public Sustainability Program

Met het Public Sustainability Program kunnen lokale en centrale overheidsorganisaties zoals gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk hun beleid, inkoop en diensten verduurzamen. Het helpt duurzame inkoop te optimaliseren, leveranciers duurzaam te selecteren  en zo bij te dragen aan de SDG’s.

Dashboard

Door het gehele Programma te doorlopen, wordt het Duurzame Dashboard van jouw organisatie gevuld. De circular footprint, de score op CO2 reductie, het energieverbruik en de mate van Maatschappelijk Verantwoord en Circulair Inkopen wordt zichtbaar. En dat wordt dan weer doorberekend in een Inwonerstevredenheid. 

Op deze manier kan je als publieke organisatie aan al je stakeholders zoals bewoners, leveranciers, investeerders, bedrijven etc. laten zien hoe duurzaam je bent als organisatie. Bekijk een voorbeeld Dashboard online.