NDI initiatiefnemer voor Register Onafhankelijk Energie Advies

Het R.O.E.A. staat voor het Register Onafhankelijk Energie Advies. In dit register worden alle energie advies bureau’s, vergelijkingssites, callcenters opgenomen die geen provisie meer willen ontvangen voor de verkoop van energiecontracten maar op basis van een uurtarief of een vaste vergoeding per sale (eenzelfde vergoeding voor alle energie leveranciers) vastgesteld naar de redelijkheidsnorm willen werken om hun onafhankelijkheid te waarborgen. Naast het onafhankelijk profileren dragen deelnemers ook bij aan de duurzaamheid van de energie advies sector.

Het register is voor alle energie advies bureau’s, vergelijkingssites, callcenters en adviseurs die echt onafhankelijk energie willen adviseren naar hun klanten.

Door de concurrentiestrijd op het gebied van provisies van energiecontracten is het voor energie adviseurs nagenoeg onmogelijk om onafhankelijk advies te geven omdat de provisies van de energie contracten per leverancier enorm verschillen. De consequentie hiervan is dat de gedegen energie adviseur zich niet onafhankelijk en transparant kan meten en profileren. Het Register Onafhankelijk Energie Advies is noodzakelijk om de energie adviessector transparanter te maken en adviseurs de mogelijkheid te bieden zich onafhankelijk op te stellen naar hun klanten toe en dit zichtbaar te maken. De in het register vermeldde energie adviseurs of vergelijkingssites werken op basis van een uurtarief of een vaste vergoeding per sale vastgesteld naar de redelijkheidsnorm.

Het NDI, vindt dat energie een maatschappelijk goed is, onze maatschappij is er volledig van afhankelijk. Door met partijen als leveranciers en energieadviseurs doelstellingen af te spreken hopen wij de negatieve prikkel van provisie tegen te gaan en de kwaliteit van energie advisering op een hoger niveau te brengen.

Klik hier voor de website van het Register