GSES Footprint Training

GSES Footprint Training

Na deze training heb je

  • Geleerd zelf een Sustainable Footprint samen te stellen
  • Geleerd jouw chain of custody in te zetten om waardevolle data naar voren te halen
  • Geleerd hoe je jouw footprint inzet om de circulaire economie te bevorderen 

Waarom een training Sustainable Footprint?

Inzicht hebben in de duurzaamheid van de componenten, producten of diensten die een organisatie levert en inkoopt is waardevol. Omdat je hiermee de bijdrage van jouw organisatie aan een duurzame waardeketen helder hebt en dit vervolgens kunt gebruiken in je gesprekken met leveranciers, klanten en eindgebruikers.  

Wat is een Sustainable Footprint?

Voor het meten van de duurzaamheidsprestaties van een organisatie is het cruciaal om ook naar de producten/ diensten en projecten te kijken. Het Nationaal Duurzaamheid Instituut (NDI) heeft de Sustainable Footprint ontwikkeld die 3 waarden laat zien:

  • Circular Footprint: hiermee geef je invulling aan het circulair maken van jouw producten en projecten. En ben je in staat om de Circulaire Economie (CE) vorm en inhoud te geven en om de vijf CE transitieagenda’s in Nederland te helpen realiseren.
  • Environmental Footprint: met deze aanpak geef je invulling aan de milieu-impact van jouw producten en projecten te verlagen. Zo ben je in staat om bij te dragen aan een schonere wereld en een beter klimaat.
  • Health Footprint: deze footprint biedt je de mogelijkheid rekening te houden met de gezondheid van een product. Enerzijds met betrekking tot schadelijkheid en toxische eigenschappen die er in zitten en anderzijds schadelijke stoffen die er juist NIET in zitten.

De drie footprints zijn complementair en vormen samen de Sustainable Footprint, het fundament van het Global Sustainable Enterprise System, GSES®

Voor wie is de training Sustainable footprint geschikt?

Voor inkopers, CSR managers en aanbestedende diensten die willen starten met het inzichtelijk maken van hun footprint in de keten.