College van Deskundi …

Het College van Deskundigen (CvD) is primair verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de GSES-normen en fungeert als aanspreekpunt voor de certificatie-instellingen. De BoE neemt besluiten op basis van een voorgenomen advies van de TC en legt dit als advies voor aan de Raad van Bestuur. Het secretariaat is in handen van het NDI.

Ruud Koornstra

Impact Investor & Entrepeneur

Bianca Nijhoff

Founder of Seeds for Sustainability

Guido Braam

Co-owner Powered by Meaning group

Tjerk Suurenbroek

BD Manager at IRO / Advisory Board DMEC

Ivana van der Maas

Tax Director – Head of Knowledge – ESG&Tax – GRI standard – Sustainability

Translate »