BlueScan Training

BlueScan training

Na deze training heb je

  • kennis van de BlueScan tool
  • de BlueScan geimplementeerd voor jouw organisatie
  • eenheid en duidelijkheid gecreeerd met betrekking tot duurzaamheidsverwachtingen en procesimplementatie

Wat is BlueScan?

Verschillende Nederlandse top maritieme bedrijven hun krachten gebundeld om inkoop duurzaam te maken. De rol van inkoop in de maritieme sector evolueert voortdurend. De verwachte levensduur van een product wordt korter, terwijl supply chains minder transparant worden. Met de toenemende globalisering van het bedrijfsleven is de behoefte ontstaan om verder te kijken dan kostenbesparende metingen. Sleutel is het genereren van duurzame winstgevendheid, economisch, sociaal en ecologisch. 

Eén standaard om de gap in duurzame inkoop te dichten

Door methoden op elkaar af te stemmen en via de BlueScan samen te werken, verhogen de betrokken bedrijven hun duurzame inkoopprocessen naar een hoger niveau. Dit creëert eenheid en duidelijkheid voor alle partijen met betrekking tot duurzaamheids verwachtingen en procesimplementatie. Adoptie van de BlueScan inkooptool in de Nederlandse maritieme sector zal wereldwijd duurzame impact creëren in de hele maritieme waardeketen.

De tool maakt informatie-uitwisseling mogelijk tussen de maritieme netwerkpartners. Dit betekent dat leveranciers slechts aan één standaard hoeven te voldoen en slechts één controleaanvraag ontvangen. Toepassing van de scan biedt toegang tot een goed gefundeerde duurzaamheids methode en een concrete stimulans voor duurzame keuzes in producten en diensten voor maritieme leveranciers wereldwijd. 
Het onafhankelijke validatie proces van de maritieme BlueScan is geborgd op het (online) GSES®-systeem.

De training Blue Scan is bedoeld voor:

CSR managers, inkopers, sales managers en directieleden werkzaam in de maritieme/ offshore sector.

Welke onderwerpen komen aan bod?

De training behandelt alle thema’s van de BlueScan, waaronder:

  • Code of Conduct
  • CSR policy
  • Social Transparancy Human Rights
  • Labour Rights

Je doorloopt tijdens de training de gehele BlueScan en leert hoe je de BlueScan kunt inzetten in jouw marketingstrategie.