Eerst de overheid en straks het bedrijfsleven?! Een mooie stap, gisteren ondertekenden ministeries, provincies,waterschappen en…