Het Nationaal Duurzaamheid Instituut biedt oplossingen om duurzaam, maatschappelijk verantwoord en circulair te ondernemen

Wie of wat stuurt de wereld? De instanties die de normen en standaarden bepalen of de instanties die de regelgeving bepalen? In principe beiden maar de regelgeving wordt vaak geformuleerd op basis van de gestelde en geaccepteerde standaarden en normen. Hoe wij de wereld veranderen? Door een overkoepelend, beyond audit aproach, globaal duurzaamheids systeem beschikbaar te stellen aan alle organisaties wereldwijd waarmee we een heel nieuw referentiekader van wereldwijd duurzaam bewustzijn creëren. Het systeem moet ingesteld zijn om de theorie van bestaande wet en regelgeving te optimaliseren om zo ook overheden en internationale bestuursorganen bewust te maken van de impact van bestaande wet en regelgeving op duurzaam en circulair ondernemen en zodat het de eventuele oplossingen kan presenteren.

De toekomst is gebaseerd op de keuzes die nu worden gemaakt. Sterker nog: we kunnen de toekomst voorspellen aan de hand van de gemaakte keuzes. Daarom is duurzaam ondernemen en de transitie naar de circulaire economie urgent en kunnen we niet langer uitstellen. Er dienen concrete handvaten gegeven worden aan de samenleving hoe we de toekomst duurzaam kunnen beinvloeden.

Dit doet het Nationaal Duurzaamheid Instituut op de volgende manieren;

GSES System

Het NDI is ontwikkelaar en schemabeheerder van het Global Sustainable Enterprise System - GSES systeem, dit is een overkoepelend internationaal schema dat organisaties, bedrijven en overheidsinstanties meet op duurzaam en circulair ondernemen. Het GSES meet op bedrijfs en keten niveau hoe een organisatie ervoor staat op het gebied van duurzaam ondernemen, er wordt gemeten op: MVO, MVI, CO2 reductie, bijdragen aan de SDG's en circulair ondernemen. Daarnaast worden de 'quickwins' van een organisatie bepaald en de targets voor de komende jaren die de organisatie wenst te behalen op het gebied van duurzaam ondernemen. Dit maakt het GSES systeem uniek net als de vrijstellingen op het schema voor de al behaalde certificaten die zijn vrijgesteld zoals de CO2 prestatieladder, de MVO prestatieladder, Fairwear etc. Ga naar www.gses.world voor meer informatie. Het GSES systeem wordt door de RvA geëvalueerd op de ISO17021 accreditatie

Circular Product Footprint

Het NDI heeft de Circular Product Footprint ontwikkelt en in beheer. Het NDI en SGS hebben de Circular Product Footprint tezamen doorontwikkeld. Om alle producten uit alle verschillende sectoren goed te kunnen meten op circulariteit hebben we een generieke methode ontwikkelt die wereldwijd inzetbaar is. De methode definieert niet alleen de definitie van circulariteit maar is ook open source zodat het bewustzijn onder eindgebruikers van producten echt wordt vergroot en dit impact kan creëren. eindgebruikers van producten en grondstoffen kunnen aan de hand van een QR code precies zien hoe circulair hun eind product is o.b.v. de PCW (Potential Circular Worth) en waarom. De methode is vanaf september 2018 ook inzetbaar voor projecten en wordt door de RvA (Raad van Accreditatie) geëvalueerd op de ISO17065 product accreditatie.

Environmental Product Footprint

Het NDI werkt aan de volgende internationale generieke productcertificering; de Environmental Product Footprint. De EPF certificering is gebaseerd op de ISO14040 en de PEF, deze wordt in juli 2018 gelanceerd. Om alle producten uit alle verschillende sectoren goed te kunnen meten op een milieuvriendelijk productieproces hebben we een generieke methode nodig die wereldwijd inzetbaar is. Eindgebruikers van producten zoals bedrijven maar ook consumenten kunnen aan de hand van een QR code precies kunnen zien hoe milieuvriendelijk of vervuilend hun product is geproduceerd. De EPF wordt als additie en afzonderlijk op de CPF certificeerbaar.

Health Product Footprint

Het NDI werkt met Royal Haskoning DHV aan de volgende internationale generieke productcertificering; de Health Product Footprint. De HPF certificering wordt in september 2018 gelanceerd. Om alle producten uit alle verschillende sectoren goed te kunnen meten op een gezondheid risico's  hebben we een generieke methode nodig die wereldwijd inzetbaar is. Eindgebruikers van producten zoals bedrijven en consumenten kunnen aan de hand van een QR code precies kunnen zien hoe gezond of schadelijk hun aankoop is. De HPF wordt zowel afzonderlijk als in additie op de CPF certificeerbaar.

Selectie van onze partners

 
© Copyright 2017 - Nationaal Duurzaamheid Instituut

Noorderhoofd 48
3311RD Dordrecht
info@nd-instituut.nl