HET NATIONAAL DUURZAAMHEID INSTITUUT

Tools
Community
SDG17 Projects

Het Nationaal Duurzaamheid Instituut is hét instituut op het gebied van maatschappelijk verantwoord, circulair en impactvol ondernemen.

Het NDI brengt door middel van concrete tools, een diverse community en SDG 17 projecten, bedrijfsleven, consument en overheid bij elkaar en maakt duurzaamheid bereikbaar. Het NDI maakt duurzaam, circulair en maatschappelijk verantwoord ondernemen inzichtelijk, meetbaar en tastbaar.

Het NDI is voorstander van standaardisering en brengt de bestaande certificeringen met elkaar in verband, in generieke als complementaire oplossingen. Het NDI biedt hiermee een nieuw en toegankelijk referentiekader voor de duurzaamheidswaardering van organisaties, producten en projecten

OUR STRATEGIC PARTNERS