Nationaal Duurzaamheid Instituut (NDI)

Het Nationaal Duurzaamheid Instituut maakt duurzaam, circulair en maatschappelijk verantwoord ondernemen inzichtelijk. Hiervoor heeft het NDI een aantal essentiële tools ontwikkeld waarmee we door, voor en met elkaar impact zullen hebben op het duurzaam maken en houden van onze mooie planeet.

Het NDI is voorstander van standaardisering en brengt de bestaande certificeringen met elkaar in verband, in zowel generieke als complementaire oplossingen. Het NDI biedt hiermee een nieuw en toegankelijk referentiekader voor de duurzaamheidswaardering van uw prestaties:

  • Het GSES – Global Sustainable Enterprise System brengt (inter)nationale standaarden samen
  • De Sustainability Codex, een gratis toegankelijk register met wereldwijde duurzaamheidsgegevens.

Explainer Video Metastandard

Explainer Video GSES System

Explainer Video Sustainability Codex

Duurzaamheid op alle niveaus

Het GSES en de Sustainability Codex maken uw duurzame prestaties zichtbaar op bedrijfsniveau en in uw keten, maar ook op het niveau van uw producten en de gebruikte materialen. 

GSES System

 

De pijlers

Het NDI ontwikkelde de Global Sustainable Metastandard methodiek en het daarop gebaseerde Global Sustainable Enterprise System, die alle bestaande certificeringen categoriseert en assessments faciliteert. Deze zijn opgebouwd uit verschillende pijlers.

Niveau: organisatie en keten

  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) ISO26000
  • Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ISO20400
  • CO2 reductie ISO14062-1 en ISO50001
  • Circulaire Economie BS8001

Niveau: producten en Health & Safety ISO 45000 projecten.

De Sustainable Footprint maakt de duurzaamheidsprestatie van producten/ projecten zichtbaar.

Deze bestaat uit 3 pijlers die afzonderlijk te behalen zijn:

  • Circular Footprint (CPF)
  • Environmental Footprint (EPF)
  • Health Product (HPF)

De Global Sustainable Metastandard en het GSES zijn complementair, dus bestaande certificeringen geven een vrijstelling voor onderdelen.

Maak duurzame ambities en mijlpalen zichtbaar en transparant en verander de wereld!

Naar het GSES platform
Sustainability Codex